Antal besökare [counter]

 

Nyheter

Miljö

2021-11-06

Miljön är vårt gemensamma ansvar och en väldigt viktig del för mig här på Autorecond.

Jag stod i ett vägskäl som kändes orimligt, lägga ner verksamheten eller hitta annan lokal. Inget av detta tyckte jag fungerade under de förutsättningar jag driver verksamheten idag.

Jag bestämde mig för att söka tillstånd från kommunen att anlägga ett helt slutet system för tvättvattnet från bilarna här i Stenshult. Det har varit en lång process under året men systemet är nu installerat och i drift.

Fördelen för miljön är en 100% trygghet att vattnet renas på ett bra sätt. Nackdelen är att det kommer innebära en kostnadsökning.

Jag hoppas och önskar att just du som brukar lämnar din bil vill fortsätta med det trots prisökningen.